Novinky:

Detailní informace naleznete na stránce "Kurzy".

Dotazy:

Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy týkající se činnosti společnosti CTEG s.r.o.
Pro zaslání dotazu využijte adresu info@cteg.cz.

Dotazy na konkrétní pořádané kurzy zasílejte na adresu kurzy@cteg.cz.
Profil společnosti Kurzy Přihlášky Pokyny Kontakt
Profil společnosti

Společnost CTEG s.r.o. vznikla na konci roku 2000 na základě potřeby poskytovat vzdělání technikům českého letectví dle nových evropských leteckých předpisů a nařízení. Mimo tento hlavní záměr společnost pořádá vzdělávací kurzy a semináře na témata, která jsou žádaná, aktuální a to v oblasti letectví i mimo oblast letectví, zejména v oblasti nejmodernější techniky.

Kurzy se realizují především v učebnách Střední průmyslové školy dopravní v Praze 1, Masná 18 a též alternativně z organizačních důvodů v jiných, smluvně zajištěných učebnách v Praze a po celé České republice. Řada kurzů se rovněž uskutečňuje na Slovensku.

Živnostenský list na pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí je k dispozici zde.

V rámci CTEG s.r.o. pořádaných kurzů vyučují odborníci českého letectví a jiní profesně odborní lektoři s cílem předat posluchačům nejnovější teoretické a praktické poznatky. Kvalifikace a práce lektora je pro nás klíčovým faktorem a výběru lektorského sboru věnujeme velkou pozornost.

V uplynulém období uspořádalo Výcvikové středisko CTEG s.r.o. řadu specializovaných kurzů, z nichž jmenujeme např.: Kompozitní materiály v letectví, Lepení v letectví a průmyslu, Lidské činitele v údržbě letadel, Koroze a problémy stárnoucích letadel, Letecká legislativa, Pokračovací výcvik osvědčujícího personálu údržby letadel. O tyto kurzy je značný zájem a jsou odbornou veřejností civilního letectví kladně hodnoceny.

V roce 2004 Výcvikové středisko CTEG s.r.o. zahájilo výuku jednotlivých příloh Nařízení Komise (EC) č.2042/2003. Nyní aktuálně nabízí kurzy s tématem nařízení Komise (EU) č.1321/2014, ČÁST-145,ČÁST-M, dále nařízení (EU) č.748/2012 ČÁST-21, konkrétně POA, DOA a počáteční letová způsobilost. Tyto kurzy jsou průběžně aktualizovány.
Aktualizace:
22.9. 2016

© 2003 CTEG s.r.o.